Έπιπλο Μπόζογλου - Εγγυήσεις
Έπιπλο Μπόζογλου - Εγγυήσεις

ΣΕ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΓΙΑΤΙ;

Τα προϊόντα μας είναι ελληνικά

Αγοράζοντας ελληνικά προϊόντα δεν επιβαρύνεστε με το αρκετά μεγάλο κόστος εισαγωγής από το εξωτερικό. Έτσι καταφέρνουμε να μειώσουμε κατά πολύ την τιμή των προϊόντων μας.

Οι εγκαταστάσεις μας είναι ιδιόκτητες

Έχοντας ιδιόκτητες εγκαταστάσεις δεν επιβαρύνουμε τα προϊόντα μας, δηλαδή εσάς, με κόστος αποπληρωμής ενοικίων ή δανείων.

Είμαστε ενεργειακά ανεξάρτητοι

Έχοντας ενεργειακά ανεξάρτητες εγκαταστάσεις δεν επιβαρύνουμε τα προϊόντα μας, δηλαδή εσάς, με κόστος αποπληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος.