Έπιπλο Μπόζογλου - Εγγυήσεις
Έπιπλο Μπόζογλου - Εγγυήσεις

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ BOOMERANG

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τραπεζαρία με δυνατότητα επιλογής χρώματος και διάστασης.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ