Έπιπλο Μπόζογλου - Εγγυήσεις
Έπιπλο Μπόζογλου - Εγγυήσεις

ΤΡΑΠΕΖΙ BOOMERANG

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τραπεζαρία με δυνατότητα επιλογής χρώματος και διάστασης.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ