Έπιπλο Μπόζογλου - Εγγυήσεις
Έπιπλο Μπόζογλου - Εγγυήσεις

ΤΡΑΠΕΖΙ SLICE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τραπέζι με δυνατότητα επιλογής χρώματος και διάστασης.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ