Έπιπλο Μπόζογλου - Εγγυήσεις
Έπιπλο Μπόζογλου - Εγγυήσεις

ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ CRISTO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γωνία με δυνατότητα επιλογής υφάσματος και διάστασης.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ