Έπιπλο Μπόζογλου - Εγγυήσεις
Έπιπλο Μπόζογλου - Εγγυήσεις

ΓΩΝΙΑ ΝΙΚΙΤΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δυνατότητα επιλογής υφάσματος και διάστασης.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3.00μ. χ 2.40μ.